Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

28/08/2019

Kính gửi quý khách hàng, quý học viên, quý phụ huynh và toàn thể CBNV Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Phúc Tấn.

Căn cứ vào Quy định của Bộ Luật Lao động về nghỉ các ngày Lễ lớn trong năm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Phúc Tấn thông báo Công ty và Trung tâm Ngoại ngữ Việt Can sẽ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vào ngày thứ Hai, ngày 02/09/2019 và làm việc trở lại vào thứ Ba, ngày 03/09/2019.