Mỗi ngày đến lớp là một niềm vui cùng học viên WECEC

27/09/2019

Sài Gòn mưa như trút nước, nhưng các bạn nhỏ của WECEC vẫn tràn đầy năng lượng, vẫn vui tươi và chăm chỉ đến lớp.
#wecec#ontario#canada
WECEC - HỌC THEO CÁCH CANADA