Trung tâm Anh ngữ Windsor Essex Canada - Giới thiệu tổng quan về Trung tâm

03/09/2020

WECEC là Trung tâm Anh ngữ đầu tiên trở thành đối tác chính thức của Hội đồng Học thuật Windsor Essex, bang Ontario, Canada. Chúng tôi tự hào mang đến những khóa học tiếng Anh dựa trên chương trình giảng dạy của Ontario, Canada; phương pháp giảng dạy dựa trên nhu cầu thực tế, với nền tảng là những nghiên cứu và phát triển mới nhất trong giáo dục hiện đại. 


Với mục đích giúp học viên Việt Nam tiếp cận với các phương pháp dạy và học tiếng Anh tiên tiến. Chúng tôi chú trọng việc hướng dẫn học sinh trong quá trình học, điều này vừa mang lại niềm vui vừa giúp học viên dễ dàng tiếp thu kiến thức một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.


Các chương trình WECEC được thiết kế giúp cho khả năng ngôn ngữ của học viên phát triển tự nhiên, tự tin khám phá, phát triển khả năng của bản thân.


Bên cạnh đó, với chương trình học theo phương pháp giáo dục của Canada sẽ trang bị cho học viên những kỹ năng học tập cần thiết để thành công, không chỉ trong việc học tiếng Anh, mà còn trong các lĩnh vực khác trong cuộc sống.

Chúng tôi tự hào mang đến những khóa học tiếng Anh dựa trên chương trình giảng dạy của Ontario, Canada; phương pháp giảng dạy dựa trên nhu cầu thực tế, với nền tảng là những nghiên cứu và phát triển mới nhất trong giáo dục hiện đại. 


Với mục đích giúp học viên Việt Nam tiếp cận với các phương pháp dạy và học tiếng Anh tiên tiến. Chúng tôi chú trọng việc hướng dẫn học sinh trong quá trình học, điều này vừa mang lại niềm vui vừa giúp học viên dễ dàng tiếp thu kiến thức một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.


Các chương trình WECEC được thiết kế giúp cho khả năng ngôn ngữ của học viên phát triển tự nhiên, tự tin khám phá, phát triển khả năng của bản thân.


Bên cạnh đó, với chương trình học theo phương pháp giáo dục của Canada sẽ trang bị cho học viên những kỹ năng học tập cần thiết để thành công, không chỉ trong việc học tiếng Anh, mà còn trong các lĩnh vực khác trong cuộc sống.

YOUTUBE: https://youtu.be/bqtsqEktPbo