20 cặp từ trái nghĩa thông dụng trong tiếng Anh (Phần 1)

30/11/2020
  1. - Việc trau dồi Anh ngữ không chỉ đơn giản là việc chúng ta biết được từ vựng đó là gì? và nghĩa của nó ra sao? cách học thụ động này đã phần nào gây nên “rào cản” cho các bạn trong bước đầu hòa nhập với “ngôn ngữ thứ 2 của thế giới”, vì vậy WECEC vẫn luôn khuyến khích các học viên của mình tìm hiểu theo độ sâu của từng từ ngữ và việc tìm từ trái nghĩa là một trong những cách giúp chúng ta tiếp thu được từ vựng một cách chắc chắn và lâu dài nhất.Với bài học hôm nay, 𝙏𝙧𝙪̛𝙤̛̀𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝 𝙣𝙜𝙪̛̃ 𝙌𝙪𝙤̂́𝙘 𝙏𝙚̂́ 𝙒𝙞𝙣𝙙𝙨𝙤𝙧 𝙀𝙨𝙨𝙚𝙭 𝘾𝙖𝙣𝙖𝙙𝙖 sẽ mang đến cho các bạn 20 cặp từ trái nghĩa thông dụng trong tiếng Anh giúp các bản bổ sung thêm các kiến thức đang “hao hụt”, hãy cùng WECEC điểm danh qua nhé!10 Cặp tính từ trái nghĩa thông dụng
Modern /ˈmɑː.dɚn/: hiện đại >< traditional – /trəˈdɪʃ.ən.əl/: truyền thống
Safe /seif/ an toàn >< dangerous /´deindʒərəs/ nguy hiểm
Same /seim/ giống nhau >< different /’difrәnt/ khác biệt
Strong / strɔːŋ  / mạnh >< weak / wiːk  / yếu
Thick / θɪk / dày >< thin / θɪn / mỏng
Tall / tɔːl  / cao >< short / ʃɔːrt / thấp
Wide /waid/ rộng >< narrow /’nærou/ chật hẹp
Clean /kliːn/: sạch >< dirty  /ˈdɝː.t̬i/: bẩn
Difficult /’difikəlt/ khó ><  easy /’i:zi/ dễ
Loud /laud/ ồn ào >< quiet /’kwaiət/ yên lặng
 
10 Cặp động từ trái nghĩa thông dụng
Open /’oupən/ mở >< close /klouz/ đóng
Play /plei/ chơi >< work /wɜ:k/ làm
Get /get/ nhận được ><  give /giv/ cho, biếu, tặng
Raise /reiz/ tăng >< lower /’louə/ giảm
Sit /sit/ ngồi >< stand /stænd/ đứng
Through /θru:/ ném >< catch /kætʃ/ bắt lấy
Build / bɪld  / xây >< destroy / dɪˈstrɔɪ / phá
Know /nou/ biết >< guess /ges/ đoán
Laugh / læf / cười >< cry / kraɪ / khóc
Push /puʃ/ đẩy >< pull /pul/ kéo

- WECEC luôn quan niệm rằng “Phương pháp học ngoại ngữ tốt nhất đó chính là phương pháp phải phù hợp nhất đối với bạn” vì vậy hãy chọn lọc thật kỹ trước khi bắt đầu tiếp thu một cách học mới nào nhé! Và WECEC cũng mong muốn sau bài học này bạn có thể tận dụng được những cặp từ trái nghĩa để bổ trợ cho quá trình học tập của mình một cách tối ưu nhất! Chúc các bạn thành công.