Nhân viên Marketing

13/07/2020

Mô tả công việc:

  • Triển khai các kế hoạch phát triển thị trường.
  • Triển khai các hoạt động Marketing.
  • Hỗ trợ bộ phận tư vấn tuyển sinh thực hiện chỉ tiêu kinh doanh theo kế hoạch được đề ra.
  • Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.

 

Yêu cầu: 

  • Có ít nhất từ 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
  • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục.
  • Am hiểu về giáo dục và đào tạo, quản trị kinh doanh, xây dựng thương hiệu, truyền thông quảng cáo.