Nhân viên tư vấn tuyển sinh

13/07/2020

Mô tả công việc:

  • Tư vấn chương trình giảng dạy.
  • Quản lý và chăm sóc Học viên/ Khách hàng.
  • Thực hiện chỉ tiêu kinh doanh theo kế hoạch được đề ra.
  • Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.

 

Yêu cầu:

 

  • Có ít nhất từ 06 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
  • Am hiểu về giáo dục và đào tạo, quản trị kinh doanh, xây dựng thương hiệu, truyền thông quảng cáo.
  • Có kiến thức sâu rộng và năng lực thực tiễn về quản trị và các lãnh vực nghiệp vụ phụ trách.