Trưởng Bộ phận Marketing

13/07/2020

Mô tả công việc:

  • Hoạch định và triển khai chiến lược Marketing hàng tháng, quý, năm.
  • Định biên và điều phối nhân sự của Bộ phận Marketing.
  • Phối hợp và triển khai nghiên cứu phát triển thị trường.
  • Hỗ trợ bộ phận tư vấn tuyển sinh thực hiện chỉ tiêu kinh doanh theo kế hoạch được đề ra.
  • Phối hợp với bộ phận Phát triển du học làm việc với các đối tác nước ngoài và các cơ quan ban ngành có liên quan.
  • Các công việc khác theo sự phân công của Ban Tổng Giám đốc.

 

Yêu cầu: 

  • Có từ 02 đến 04 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
  • Có từ 01 đến 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục là 1 lợi thế.
  • Am hiểu về giáo dục và đào tạo, quản trị kinh doanh, xây dựng thương hiệu, truyền thông quảng cáo.